ทุนการศึกษา/วิจัย

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและอาจารย์ผู้ช่วยสอน นายถาวร ความสวัสดิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ถาวร ความสวัสดิ์  (อ.กบ) ศิษย์เก่าวิชาเอกศิลปะไทย และอดีตอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาเอกศิลปะไทย ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 จากผลงานชื่อ “สัตว์ในจินตนาการอีสาน”  

Read More »

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017

Sogang University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เปิดรับสมัครทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017 เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาเกาหลีและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกลาหลี เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ณ Korean Language Education Center สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.koreanimmersion.org

Read More »