บัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ในโอกาสเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ในโอกาสเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี ๒๕๖๑ …

Read More »

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ขั้นตอนการใช้งานระบบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การสมัครคัดเลือกฯ ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง 25 พฤศ …

Read More »