หอเกียรติยศ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่งตั้ง ณ วันที่ 18 …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม) จากผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของรูปทรง”

ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ศิษย์เก่าวิชาเอกประติมากรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ …

Read More »

International Dance Education Expo ( IDEE) วันที่ 24-25 November 24-25, 2018 at the The EmQuartier. Bangkok

รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญจากมูลนิธิ Friend – of – the – Arts ให …

Read More »