ไม่มีหมวดหมู่

สัญญาในการรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  เรื่อง ประเภทไฟล์ สัญญาในการรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF สัญญาในการรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 WORD  

Read More »

News of the Graduate, Master, Ph.D.

News of the Graduate, Master, Ph.D., To be granted a degree. Academic year 2017 – 2018 On December 4, 2018 ,Please answer the questionnaire survey at  http://survey.msu.ac.th/v2.0/ When you have completed the Job Satisfaction Survey, print the survey response form from the system. Then brought to the authorities. To register the report at the Faculty. (If incomplete, you will have to fill in a new one.)

Read More »