Tag Archives: การวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ทศวรรษต่อไป…กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดที่จะจัดสัมมนา “ทศวรรษต่อไป…กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหา 2559 เวลา 08.30-16.0 …

Read More »