Tag Archives: กิจกรรมล่าสุด

โครงการสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์กร

โครงการสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 ณ เมาเทนพาร์ค …

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์เบอร์หนึ่ง แห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ที่บรรยายให้ลูกศิษย์จากมหาสารคาม แบบ 3 ชม. เต็ม โครงการพัฒนาศักยภา …

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : การนำความรู้จากวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์มาใช้สร้างสรรค์ผลงาน ณ จังหวัดอยุธยา และ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 255 …

Read More »