Tag Archives: กิจกรรมล่าสุด

โครงการสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์กร

โครงการสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 ณ เมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์รีสอร์ท ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์เบอร์หนึ่ง แห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ที่บรรยายให้ลูกศิษย์จากมหาสารคาม แบบ 3 ชม. เต็ม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : การนำความรู้จากวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์มาใช้สร้างสรรค์ผลงาน ณ จังหวัดอยุธยา และ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2558

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : การนำความรู้จากวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์มาใช้สร้างสรรค์ผลงาน ณ จังหวัดอยุธยา และ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2558 จัดโดย หลักสูตร ศป.บ. สาขาทัศนศิลป์

Read More »