Tag Archives: กิจกรรมล่าสุด

เรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจไม่มีที่สิ้นสุดกับ ขอแสดงความยินดีกับพี่ทอยและพี่แพม ศิษย์ BalletMSU รุ่นที่17และเพื่อนๆพี่ๆร่วมทีม ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน A.T.O.D. International Dance Competition 2018

เรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจไม่มีที่สิ้นสุดกับ ขอแสดงความยินดีกับพี่ทอยและพี่แพม ศิษย์ BalletMSU รุ่นที่17และเพื่อนๆพี่ๆร่วมทีม ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน A.T.O. …

Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Road Show) ณ ห้องศูนย์ข้อมูลคณะศิลปกรรมศาตร์ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Road Show) ณ ห้องศูนย์ข้อมูลคณะศิลปกรรมศาตร์ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read More »

!!ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธนา ไพกะเพศ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลป์ รุ่นที่9 ประจำปี2561และได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น 1 ใน 10 คน

!!ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธนา ไพกะเพศ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลป์ รุ่นที่9 ประจำปี2561และได้รับคั …

Read More »

!!เปิดแล้ว!!!รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

!!เปิดแล้ว!!!รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 – สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถ …

Read More »