Tag Archives: กิจกรรมล่าสุด

การแสดงผลงานวิชาเอกประติมากรรม มมส ครั้งที่ 2-2559

“ดูกันให้เต็มอิ่ม” สำหรับการแสดงผลงานของนิสิตวิชาเอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 โดยนิสิต 4 ขั้นปี …

Read More »

ศาสตรเมธี ดร.นนทิวรรธน์ จันทนะผลิน มอบทุนสนับสนุนโครงการศิลปนิพนธ์และนาฎยศิลนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558

ศาสตรเมธี ดร.นนทิวรรธน์ จันทนะผลิน มอบทุนสนับสนุนโครงการศิลปนิพนธ์และนาฎยศิลนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทถ้วน ให้แก่นิสิตสาขาทัศนศิลป์และศิลปก …

Read More »

ประชุมการดำเนินงานพัฒนาด้านพื้นที่ เครือข่ายและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาด้านพื้นที่ เครือข่ายและบริการวิชาการ พร้อมกับแจ้งให้ทราบถึง …

Read More »

Art Thesis 2016

ขอเชิญร่วมชมผลงาน Thesis ของนิสิตระดับปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2016 แสดงงาน ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 และ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

Read More »

โครงการ กยศ.สัญจรพบปะตัวแทนเครือข่ายนิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการ กยศ.สัญจรพบปะตัวแทนเครือข่ายนิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในวันอังคาร ท …

Read More »