Tag Archives: กิจกรรมล่าสุด

การแสดงผลงานวิชาเอกประติมากรรม มมส ครั้งที่ 2-2559

“ดูกันให้เต็มอิ่ม” สำหรับการแสดงผลงานของนิสิตวิชาเอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 โดยนิสิต 4 ขั้นปี ได้นำเสนอผลงานในชั้นเรียน ซึ่งการนิทรรศการครั้งนี้ได้เห็นกระบวนการเรียนการสอน ที่เป็นขั้นเป็นตอน มีทิศทาง มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายร่วมกันระหว่างคณาจารย์กับลูกศิษยฺ์ ซึ่งสาขาประติมากรรม มีบุคลากรสังกัดเพียง 4 ท่าน โดยท่านหนึ่งเข้าไปช่วยงานปริญญาโททัศนศิลป์ กระนั้น อาจารย์ทั้งสามท่านประกอบด้วย อ.อดุลย์ บุญฉ่ำ อ.ประสิทธิ์ วิชายะ (กำลังเรียนต่อปริญญาเอก ที่ ม.ศิลปากร) และ อ.สันติสุข แหล่งสนาม ท่านสามารถเจียรนัยลูกศิษย์ที่เริ่มจาก “0 ” ภายในระยะเวลาเพียงสามปี หรือขึ้นชั้นปีที่ 3 สามารถคว้ารางวัลลำคัญระดับชาติได้จำนวนมาก ส่วนชั้น ปีที่ 4 นับว่า มีตัวตนครบถ้วนทุกคน การนิทรรศการครั้งนี้ ถือว่า เป็นการนำเสนอประติมากรรม ด้วยรูปแบบ และเทคนิคขั้นสูง โดยเฉพาะผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 กับ 4 ถ้าไม่บอก ก็ไม่ทราบว่า เป็นผลงานของนิสิต หากแต่อาจจะคิดว่า เป็นผลงาน Fine Art ของประติมากรแถวหน้าทีเดียว การนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก ศาสตรเมธี ดร.นนทิวรรธน์ จันทะนะผลิน อาจารย์ของบุคลากรสาขาประติมากรรม ซึ่งนอกจากเปิดนิทรรศการ แล้ว ท่านยังให้โอวาทในการสร้างสรรค์ประติมากรรม และให้กำลังใจนิสิตแต่ละคนอย่างไม่รู้เหนื่อย ในนามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผมมีความสุขมากที่ได้เห็นผลงานที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการสอนของบุคลากร มีความชื่นชมลูก ๆ วิชาเอกประติมากรรมทุกคน ผมเชื่อมั่นว่า ต่อไปข้างหน้า พวกเขาจะเติมโตเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง หรือเป็นบุคลากรที่มีนัยสำคัญต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ภูมิภาค และสากล ขอบพระคุณศาสตรเมธี ดร.นนทิวรรธน์ ที่เข้ามาชี้แนะ และให้กำลังใจลูกศิษย์ของท่าน และ ลูกศิษย์ ของลูกศิษย์ของท่านอย่างมีเมตตา มา ณ ที่นี้ –ผมมีความสุขมาก และขอเชิญนักเรียน ครูอาจารย์ แลผุ้สนใจ ได้เดินทางไปชมได้นะครับ ที่หอศิลปฺ์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2559 นะครับ Cr : facebook/Supachai Singyabuth

Read More »

ศาสตรเมธี ดร.นนทิวรรธน์ จันทนะผลิน มอบทุนสนับสนุนโครงการศิลปนิพนธ์และนาฎยศิลนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558

ศาสตรเมธี ดร.นนทิวรรธน์ จันทนะผลิน มอบทุนสนับสนุนโครงการศิลปนิพนธ์และนาฎยศิลนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทถ้วน ให้แก่นิสิตสาขาทัศนศิลป์และศิลปการแสดง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

Read More »

ประชุมการดำเนินงานพัฒนาด้านพื้นที่ เครือข่ายและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาด้านพื้นที่ เครือข่ายและบริการวิชาการ พร้อมกับแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและบริการวิชาการ เป็น อาจารย์สันติ สิงห์สุ ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทราบเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักขั้นตอนการติดต่อประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน ณ ห้องประชุม FA-102 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

Read More »

Art Thesis 2016

ขอเชิญร่วมชมผลงาน Thesis ของนิสิตระดับปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2016 แสดงงาน ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 และ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดงาน ในวันที่ 7 เมษายน2559 เวลา 15.00 น

Read More »

โครงการ กยศ.สัญจรพบปะตัวแทนเครือข่ายนิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการ กยศ.สัญจรพบปะตัวแทนเครือข่ายนิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการอบรมตัวแทนนิสิตกู้ยืมเพื่อสร้างเครือข่ายนิสิตกู้ยืมเงิน และร่วมสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนในการกู้ยืมเงินในปีการศึกษาต่อไป เพื่อลดปัญหาในการกู้ยืมเงินต่อไป

Read More »