Tag Archives: ข่าวทั่วไป

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Road Show) ณ ห้องศูนย์ข้อมูลคณะศิลปกรรมศาตร์ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Road Show) ณ ห้องศูนย์ข้อมูลคณะศิลปกรรมศาตร์ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read More »

!!มาแล้วเปิดจอง !!!แบบฟอร์มสำหรับการขอใช้พื้นที่หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์มสำหรับการขอใช้พื้นที่หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ช่ …

Read More »

หนังสือ “วรรณกรรมการแสดงบัลเล่ต์” เป็นหนังสือที่รวบรวมวรรณกรรมเด่นๆ 17 เรื่องยอดนิยมมาไว้ในเล่มเดียวกัน

หนังสือ “วรรณกรรมการแสดงบัลเล่ต์” เป็นหนังสือที่รวบรวมวรรณกรรมเด่นๆ 17 เรื่องยอดนิยมมาไว้ในเล่มเดียวกัน ..อ่านง่าย เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะครูและนักเร …

Read More »

“8 นักวิชาการสายพันธุ์ใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส.” ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ 8 บุคลากรท่านคณบดีและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในคณะศิลปกรรมศาสตร์

“8 นักวิชาการสายพันธุ์ใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส.” ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ 8 บุคลากรของผม และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ นอก …

Read More »