Tag Archives: ข่าวนิสิต

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้อง Mini Theater และลานชั้น …

Read More »

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 https://goo.gl/a3sDpq

Read More »