Tag Archives: ข่าวนิสิต

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »

งดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ งดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากได้มีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ที่ได้รับทุนสร้างสรรค์งานศิลปะ จากกองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 6 คน (ป.ตรี 4 คน, ป.โท 2 คน) 1. นายจิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล 2. นายวัฒนา ภู …

Read More »