Tag Archives: ข่าวนิสิต

ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ มมส (R2M)

ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ( Research to Markaet : R2M) ระดับจังหวัด วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560  เวลา 08.30 – 16.30 น …

Read More »

สมัครรับทุนการศึกษา โครงการทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560

สมัครรับทุนการศึกษา โครงการทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560 _______________________ ข้อมูลเพิ่มเติม ประกาศทุนมูลนิธิ …

Read More »

สมัครรับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างศิลปะ“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปีการศึกษา 2560

สมัครรับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”  ประจำปีการศึกษา  2560

Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม & …

Read More »