Tag Archives: ข่าวบุคลากร

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี”

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี” ในวันที่ 17 กุมภา …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาสื่อหนังสือ Digital Book สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาสื่อหนังสือ Digital Book สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมภา …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครสอบ TOEIC เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 17 มี.ค. 2560 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)

ขอเชิญนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครสอบ TOEIC เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 17 มี.ค. 2560 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30- …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต เทศนา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์  วิชายะ   อาจารย์อดุลย์  บุญฉ่ำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต  เทศนา  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับคั …

Read More »