Tag Archives: ข่าวบุคลากร

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 25 …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ภาควิชาทัศนศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น 7 ที่จะเดินทางไปเผยแพร่ผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read More »

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย ที่ได้ถูกรับเลือกให้ขึ้นปกของหนังสือ Photography in Southeast Asia

ผลงานสร้างสรรค์ ‘In Mind’s Eye 1’ (2004) ที่ได้แรงบันดาลใจจากนาฏศิลป์ตะวันออกของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย ได้ถูกเลือกให้ขึ้นปกหนังส …

Read More »