Tag Archives: ข่าวบุคลากร

โครงการอบรมการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบทวิทยานิพนธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการอบรมการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบทวิทยานิพนธ์ วันที่ 13 พ.ย 2558 ณ ห้องประชุม FA-102 คณะศิลปกรรมศาสตร์

Read More »