Tag Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจ ดังนี้ สร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อม เพิ่ …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »