Tag Archives: ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ” วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอปร …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต เทศนา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์  วิชายะ   อาจารย์อดุลย์  บุญฉ่ำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต  เทศนา  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับคั …

Read More »