Tag Archives: คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องการเสนอขอรับทุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Download 1.แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  2.แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงงานสร้างสรรค์

Read More »

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559   ภาพ : วินัย คุ้มพวก ข่าว : สุดารัตน์ สอนบัว

Read More »

การประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อวงศิลป์อีสาน ร่วมกิจกรรมการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ1 การประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ได้รับรางวัลนางไหและกั๊บแก๊บดีเด่น – นายเจษฏา ชื่นตา – นางสาวกายสิทธิ์ ศรีทา

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ภาควิชาทัศนศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น 7 ที่จะเดินทางไปเผยแพร่ผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read More »

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการทางด้านศิลปะการแสดงในประเทศไทย และเพื่อเป็นการตอบรับกระแสการเปิดประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน ตามนโยบาย CLMTV ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจสั่งซื้อได้ที่ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More »