Tag Archives: คณะศิลปกรรมศาสตร์

สโมสรนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะมีการจัดโครงการล้างสระน้ำ บริเวณด้านหลังตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิต อีก 6 คณะ

สโมสรนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะมีการจัดโครงการล้างสระน้ำ บริเวณด้านหลังตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิต อีก 6 คณะ ประกอบด้วย คณะการบัญชีและการจัดการ คณะนิ …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้และ การทำวิจัยในชั้นเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2559

 

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 มิภุนายน 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิ …

Read More »