Tag Archives: คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 มิภุนายน 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิ …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิชาการและงานบุคคล ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 …

Read More »

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี ซึ่งเป็นนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร MSU ART GALLERY คณะศิลปกรรมศ …

Read More »

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง”

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง” โดย นิสิตภาควิชาศิลปะและการแสดง สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 1 และ 3  …

Read More »