Tag Archives: คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ที่คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสา …

Read More »