Tag Archives: งานพัสดุ

ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน

สนใจติดต่อ << ดาวน์โหลดเอกสาร TOR >> << ดาวโหลด ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน>> <& …

Read More »

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิ …

Read More »

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน 67 รายการ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน 67 รายการ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

Read More »