Tag Archives: ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้อง Mini Theater และลานชั้น …

Read More »

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับนิสิตที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับนิสิตที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทุน JT Asia Scholarship for Thai students at Tokushima University ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »