Tag Archives: บุคลากร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม อาจารย์สาขาศิลปะการละคร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น ” หัวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้สื่อ “

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม อาจารย์สาขาศิลปะการละคร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น ” หัวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้สื่อ “ ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างวัตนธรรมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 และรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททั่วไป ผลงานเรื่อง ” ความสุข ? ” ในโครงการประกวดหนังสั้น ” ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส. ” ประจำปี 2559 ถึงเป็นคำสำเร็วก้าวแรกที่เล็กๆ ทางคณะหวังว่าอาจารย์จะนำพานิสิตก้าวไปสู่ก้าวที่ใหญ่ขึ้นตามลำดับไป [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=L96zcRAvS1I[/embedyt] [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=OsKMLrhYZ8I[/embedyt]

Read More »

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559   ภาพ : วินัย คุ้มพวก ข่าว : สุดารัตน์ สอนบัว

Read More »

ประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

นิสิตภาควิชาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อถวายเป็นราชกุศลทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ  ซึ่งกำหนดปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ณ บริเวณข้างสระน้ำอาคารศูนย์ประชุมที่กำลังก่อสร้าง เขตพื้นที่ในเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ภาควิชาทัศนศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น 7 ที่จะเดินทางไปเผยแพร่ผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read More »