Tag Archives: ประกวด

การประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อวงศิลป์อีสาน ร่วมกิจกรรมการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ1 การประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ได้รับรางวัลนางไหและกั๊บแก๊บดีเด่น – นายเจษฏา ชื่นตา – นางสาวกายสิทธิ์ ศรีทา

Read More »

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริม “การประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว“ ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลทั้งสิ้น 64,000 บาท

ขอเชิญชวน นักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วม โครงการประกวดหนังสั้น เพื่อส่งเสริม “การประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว“ ประกวดภาพยนตร์สั้น โดยคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนต์และผู้ควบคุมการสร้างชื่อดัง ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสิน ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลทั้งสิ้น 64,000 บาท ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ไม่จำกัดคณะและสาขาที่ศึกษาอยู่ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว สมัครออนไลน์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://contest.bru.ac.th/ ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ เอกสารรายละเอียดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ใบสมัครโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น    ที่มา : facebook/buriram.rajabhatU

Read More »