Tag Archives: ประชาสัมพันธ์

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวัดพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม & …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การประกวดส้มตำลีลา สะท้านปฐพี 30 ปี

คณะเทคโนโลยีได้จัดงานเทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการจัดประกวดการประกวดส้มตำลีลา สะท้านปฐพี 30 ปี ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหว …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัย ประจำปี 2559

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.research.msu.ac.th อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ภายใน วันที่ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.research.msu.ac.th อาจารย์/นักว …

Read More »