Tag Archives: ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิชาการและงานบุคคล ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม FA 102 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »