Tag Archives: ผลงานนิสิต

!!! ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของ ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 (สัญจร)!!!

หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที …

Read More »

!! ขอเชิญชมบรรยากาศย้อนหลัง !!! งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561

!! ขอเชิญชมบรรยากาศย้อนหลัง !!เมื่อวันที่ 19 ม.ค.วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจัง …

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง ประสบความสำเร็จคว้าชัยเหรียญทองเวทีการเต้นระดับชาติ และครองตำแหน่ง The Best Ballet Dance

สุดยอดนักบัลเลต์ศิลปกรรมศาสตร์ มมส.คว้าชัยเหรียญทอง เวทีการเต้นระดับชาติและครองตำแหน่ง The Best Ballet Dancer               เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่า …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ กับการแสดง “มโนห์ราบัลเลต์รัชกาลที่ 9”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการแสดง “มโนห์ราบัลเลต์รัชกาลที่ 9” เนื่องในงานรวมใจภักดิ์ รักนิรันดร์ ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี …

Read More »