Tag Archives: ผลงานนิสิต

เชิญร่วมเปิดและชมนิทรรศการ ศิลป์ 5 ART THESIS EXHIBITION #19

เชิญร่วมเปิดและชมนิทรรศการ ศิลป์ 5 ART THESIS EXHIBITION #19 โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ***เปิ …

Read More »

การแสดงผลงานวิชาเอกประติมากรรม มมส ครั้งที่ 2-2559

“ดูกันให้เต็มอิ่ม” สำหรับการแสดงผลงานของนิสิตวิชาเอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 โดยนิสิต 4 ขั้นปี …

Read More »

Art Thesis 2016

ขอเชิญร่วมชมผลงาน Thesis ของนิสิตระดับปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2016 แสดงงาน ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 และ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับวงศิลป์อีสานกลองยาว ที่ได้แชมป์กลองยาว ปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับวงศิลป์อีสานกลองยาว ที่ได้แชมป์กลองยาว ปี 2558 โดยนิสิตจากภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาลัยดุริบางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไ …

Read More »