Tag Archives: ผลงานนิสิต

โครงการ Creative Classical Dance ครั้งที่ 6

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Creative Classical Dance ครั้งที่ 6 เพื่อประเมินผลในการเรียนวิชาโท ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุ …

Read More »

กำพร้าไก่แก้ว

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดี คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “รังสรรค์นาฎการเล่าขานตำน …

Read More »

ขอเชิญชมการแสดง และให้กำลังใจนิสิตสาขานาฎยศิลป์ไทย ในชุดการแสดงนาฏยศิลป์เรื่อง “กำพร้าไก่แก้ว”

ขอเชิญชมการแสดง และให้กำลังใจนิสิตสาขานาฎยศิลป์ไทย ในชุดการแสดงนาฏยศิลป์เรื่อง “กำพร้าไก่แก้ว” ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 18.00 น. ณ ห้ …

Read More »

หนังสั้น ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในหัวข้อ “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.”

นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดหนั­งสั้น ในหัวข้อ “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.” จัดการประก …

Read More »