Tag Archives: ผลงาน

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการทางด้านศิลปะการแสดงในประเทศไทย และเพื่อเป็นการตอบรับกระแสการเปิดประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน ตามนโยบาย CLMTV ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจสั่งซื้อได้ที่ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 จากชิ้นงานประติมากรรม ‘ชีวิตที่เสียสมดุล’ และส่งผลให้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม จากรางวัล 2 เหรียญทองรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ (ปี 2547 และ 2559) และ 2 เหรียญเงิน (ปี 2552 และ 2554)                      

Read More »

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี ซึ่งเป็นนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร MSU ART GALLERY คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ     ภาพ, ข่าว CR: facebook.supachai.singyabuth , facebook.ทัศนศิลป์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »