Tag Archives: ผลงาน

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย

รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 จากชิ้นงานประติมากรรม ‘ …

Read More »

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี ซึ่งเป็นนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร MSU ART GALLERY คณะศิลปกรรมศ …

Read More »