Tag Archives: มมศ

รับสมัครโครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2559

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเพชรพระพิฆเนศวร ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหล …

Read More »

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี ซึ่งเป็นนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร MSU ART GALLERY คณะศิลปกรรมศ …

Read More »

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง”

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง” โดย นิสิตภาควิชาศิลปะและการแสดง สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 1 และ 3  …

Read More »