Tag Archives: ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

นิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย

โครงการนิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 : อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมขั้นสูง วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ …

Read More »