Tag Archives: สื่อมัลติมีเดีย

สูจิบัตร CLMTV Contemporary Art 2016

สูจิบัตร CLMTV Contemporary Art 2016 ศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 วิธีใช้ ใช้เม้าส์คลิกที่มุมล่างหรือมุมบน ของหนังสือ Fallback or ‘alternate’ conte …

Read More »

หนังสั้น ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในหัวข้อ “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.”

นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดหนั­งสั้น ในหัวข้อ “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.” จัดการประก …

Read More »

นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.”

รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของน …

Read More »

จาร E san memorendum

[embedyt] http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UUMpqWVScOSi4IXyzyTTYfuw[/embedyt]  พบกับการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 4  วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้น …

Read More »