Tag Archives: แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชาวเวียดนาม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชาวเวียดนาม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรั …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ภาควิชาทัศนศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น 7 ที่จะเดินทางไปเผยแพร่ผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read More »

บรรยากาศงานเลี้ยงปัจฉิม นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2559

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่สำเร็จการศึกษาและขออำนวยพรให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะคะ

Read More »