Tag Archives: ไม่มีหมวดหมู่

เชิญชม นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ณ หอศิลป์จัมปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัมหาสารคาม (ม.เก่า) วันที่ 17-31 มกราคม 2561 พิธีเปิด วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

Read More »

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้วัสดุในงานศิลปะและศิลปะ ในรูปแบบ Installation Art” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ วันที่ 16 มกราคม 2561 เลา 13.30 เป็นต้นไปห้อง FA 110

Read More »