Tag Archives: ผลงานนิสิตสาขาศิลปะและการแสดง

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง ประสบความสำเร็จคว้าชัยเหรียญทองเวทีการเต้นระดับชาติ และครองตำแหน่ง The Best Ballet Dance

สุดยอดนักบัลเลต์ศิลปกรรมศาสตร์ มมส.คว้าชัยเหรียญทอง เวทีการเต้นระดับชาติและครองตำแหน่ง The Best Ballet Dancer               เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่า …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ กับการแสดง “มโนห์ราบัลเลต์รัชกาลที่ 9”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการแสดง “มโนห์ราบัลเลต์รัชกาลที่ 9” เนื่องในงานรวมใจภักดิ์ รักนิรันดร์ ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี …

Read More »

การประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อวงศิลป์อีสาน ร่วมกิจกรรมการประกวดดนตรีพื้ …

Read More »

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง”

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง” โดย นิสิตภาควิชาศิลปะและการแสดง สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 1 และ 3  …

Read More »