ขอแสดงความยินดีกับคุณ”สุรศักดิ์ แสนโหน่ง” เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย

ในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 นี้
“สุรศักดิ์ แสนโหน่ง” เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย

โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 2 ครั้ง ได้แก่
1. ผลงาน “ความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ หมายเลข 2” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2561
2. ผลงาน “สุข อบอุ่น” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นที่เผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2553

และได้รับรางวัลดีเด่นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่
1. ผลงาน “ดินแดนแห่งความสุข หมายเลข 2” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2555
2. ผลงาน “ช่วงเวลาแห่งความสุข หมายเลข 1” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2557
3. ผลงาน “ช่วงเวลาแห่งความสุข หมายเลข 1” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2559

**การยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ**
ศิลปินจะต้องได้รับรับรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทเดียวกันรวม 3 ครั้ง หรือรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทเดียวกันรวม 2 ครั้ง และรางวัลดีเด่นประเภทเดียวกับรางวัลยอดเยี่ยมอีก 2 ครั้ง โดยการยกย่องนับตั้งแต่การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2561 จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561