ขอแสดงความยินดีกับคุณ”สุรศักดิ์ แสนโหน่ง” เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย

ในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 นี้ … อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับคุณ”สุรศักดิ์ แสนโหน่ง” เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย