Fineart

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรศักดิ์ แสนโหน่ง

ว่าที่ “ศิลปินชั้นเยี่ยม” คนใหม่ของประเทศไทย “สุรศักดิ์ แสนโหน่ง : ภาพตัวแทนคุณภาพการจัดการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ในงานรวมใจภักดี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหา …

Read More »