Award

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรศักดิ์ แสนโหน่ง

ว่าที่ “ศิลปินชั้นเยี่ยม” คนใหม่ของประเทศไทย “สุรศักดิ์ แสนโหน่ง : ภาพตัวแทนคุณภาพการจัดการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส. ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรศักดิ์ แสนโหน่ง ศิษย์เก่าภาควิชาทัศนศิลป์ เอกจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ชนะเลิศการประกวดเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2561 ซึ่งการประกวดนี้มีการประกวด 2 ปีต่อครั้ง ก่อนหน้านี้ยังได้รางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทอง 1 ครั้ง และ เหรียญเงิน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้นเป็น 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ดังนั้น สุรศักดิ์ แสนโหน่ง จึงเป็นว่าที่ “ศิลปินชั้นเยี่ยม” คนใหม่ของประเทศไทย ผลผลิตโดยตรงของสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สุรศักดิ์ แสนโหน่ง เป็นคนคุ้มโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม หลังจากจบ ม.6 เข้าศึกษาต่อทัศนศิลป์ที่ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลังจบปริญญาตรี สุรศักดิ์ แสนโหน่ง เลือกเส้นทางศิลปินอิสระ เขาได้นำเอา “ศาสตร์และศิลป์” “ท้องถิ่นและสากล” เข้ามาถักสานไว้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์งานของตนมาโดยตลอด โดยเฉพาะงานชุดหลังที่ได้เริ่มคว้ารางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นผลึกของงานที่เรียกว่า Hybridization หรืองานที่เกิดจากการผสมที่ข้นขลักจนเป็นเนื้อเดียวกัน ระหว่าง กลวิธีที่นำเอาเทคโนโลยีดินเผาพื้นบ้าน จากหลายแหล่งมาเผาใหม่ ด้วยระดับความร้อนที่แตกต่าง เพื่อให้ได้ Visual Elements ชุดใหม่ ที่สอดรับกับ Art Form ที่ตนต้องการ…งานของเขาจึงกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ทางศิลปะประติมากรรมดินเผาโดยแท้…ณ ปัจจุบัน หลังจากได้รับรางวัลสูงสุดครั้งนี้ คุณสมบัติของ สุรศักดิ์ แสนโหน่ง ก็ครบถ้วนกับการถูกประกาศเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมคนใหม่ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดอย่างหนึ่งของศิลปินในประเทศไทย…ความสำเร็จครั้งนี้ จึงนอกจากเป็นความสำเร็จของศิลปินแล้ว ยังเป็นความสำเร็จของคณาจารย์สาขาทัศนศิลป์ มมส ทุกท่าน ที่ได้ประกอบสร้าง เด็กวัยรุ่นอีสานธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ให้กลายเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมของชาติ ที่สามารถสร้างสรรค์งานจนกลายเป็นศิลปะระดับชาติได้อย่างสง่างาม

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ในงานมอบรางวัล “Naga Awards” ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยการมอบรางวัลดังกล่าว จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทย สภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สภาศาสนสัมพันธ์โลก ฯลฯ

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ในงานรวมใจภักดี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร อาจารย์สันติ สิงห์สุ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ รางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม (กลุ่มผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018) ในงานรวมใจภักดี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิต้นบุญวิสาขา ร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในฐานะแม่ของแผ่นดิน และเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติพร้อมทั้งยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมของสังคมในแต่ละสาขาที่ประพฤติตนเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นแบบอย่างทีดีในสังคม  

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคุณ”สุรศักดิ์ แสนโหน่ง” เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย

ในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 นี้ “สุรศักดิ์ แสนโหน่ง” เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 2 ครั้ง ได้แก่ 1. ผลงาน “ความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ หมายเลข 2” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2561 2. ผลงาน “สุข อบอุ่น” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นที่เผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2553 และได้รับรางวัลดีเด่นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1. ผลงาน “ดินแดนแห่งความสุข หมายเลข 2” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2555 2. ผลงาน “ช่วงเวลาแห่งความสุข หมายเลข 1” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2557 3. ผลงาน “ช่วงเวลาแห่งความสุข หมายเลข 1” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2559 **การยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ** ศิลปินจะต้องได้รับรับรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทเดียวกันรวม 3 ครั้ง หรือรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทเดียวกันรวม 2 ครั้ง และรางวัลดีเด่นประเภทเดียวกับรางวัลยอดเยี่ยมอีก 2 ครั้ง โดยการยกย่องนับตั้งแต่การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ทั้งนี้ การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2561 จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

Read More »