Miss.THANYALAK MOONSUWAN

Miss.THANYALAK MOONSUWAN

ประวัติ Profile

อาจารย์ ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Miss.THANYALAK MOONSUWAN

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Position : Deputy Dean for Student Development and Alumni Relations
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍພັດທະນານັກສຶກສາແລະສິດເກົ່າການພົວພັນ
学生发展和校友关系副院长

ประวัติการศึกษา Educational Background