Home / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์: 0-4399-3065
อีเมล์: dbschool09@hotmail.com


องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์:  0-4399-3026
Fax:  0-4399-3025
e-mail:  info@dongbanglocal.go.th


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ถนนสารคาม-โกสุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์:  043-723219
สำนักงาน:  043-723346
โทรสาร:  043-723346
E-mail:  mahasarakham@mots.go.th


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 302
ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์:  043-777-561
โทรสาร:  043-777-549